Results 2006

Horse Age Sex Weight Jockey Owner Trainer Time

Deep Impact JPN

4

c

57.0

Yutaka Take

Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd.

Yasuo Ikee

2:25.1

Dream Passport JPN

3

c

55.0

Yasunari Iwata

Saison RaceHorse Co. Ltd

Hiroyoshi Matsuda

2:25.4

Ouija Board GB

5

m

55.0

Lanfranco Dettori

Lord Derby

Edward Dunlop

2:25.5

Cosmo Bulk JPN

5

h

57.0

Fuyuki Igarashi

Big Red Farm

Kazunori Tabe

2:25.7

Fusaichi Pandora JPN

3

f

53.0

Yuichi Fukunaga

Fusaro Sekiguchi

Toshiaki Shirai

2:25.9

Meisho Samson JPN

3

c

55.0

Mamoru Ishibashi

Yoshio Matsumoto

Tsutomu Setoguchi

2:25.9

Freedonia GB

4

f

55.0

Thierry Gillet

Niarchos Family

John.Hammond

2:26.0

Swift Current JPN

5

h

57.0

Norihiro Yokoyama

Shadai Race H.

Hideyuki Mori

2:26.1

Tosen Shana O JPN

3

c

55.0

Hiroki Goto

Takaya Shimakawa

Hideyuki Mori

2:26.7

Heart’s Cry JPN

5

h

57.0

Christophe Lemaire

Shadai Race H.

Kojiro Hashiguchi

2:27.7

Yukino Sun Royal JPN

9

h

57.0

Katsuharu Tanaka

Motoyuki Inoue

Sueo Masuzawa

2:28.3